+90 224 441 95 33

Gemlik Belediyesi Kentsel Dönüşüme Esas Veri Toplama Ve Analiz Çalışmaları Başladı.

Gemlik, 1.derece deprem bölgesinde yer almakta olup mevcut yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen, sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere kentsel dönüşüm işlemlerinde altlık teşkil etmesi amacıyla mevcut hak sahiplerinin dönüşüme yönelik kamuoyu desteği ölçümleyebilmek için anket çalışması yapılması, gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirlenmesi, mevcut durum değerlemesi, yörenin sosyal ve kültürel özelliklerini, hak sahiplerinin tercihlerini, iklim ve arazi şartlarını, zemin durumunu, yöresel malzemeler ile diğer verileri değerlendirerek en etkin en verimli kullanım analizi çalışması sonrasında karar verilen kullanım şeklinin fizibilite çalışması ile kentsel tasarım, imar planlama öncesi altlık oluşturması, İmar planına uyumlu projelerin değerleme çalışmalarının yapılarak mevcut durum değeri baz alınarak hak sahipliği dağılımı yapılmasıdır.
Yapılan çalışmalar ile bölge potansiyeli ve yaşayan halkın ihtiyaçlarını optimum şekilde çözümleyecek kentsel tasarım ve planlamanın gerçekleştirilerek alanın rehabilitasyonunun sağlanması, sürdürülebilir çevre ve özellikle kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekânlar oluşturulması amaçlanmaktadır.