+90 224 441 95 33

Hakkımızda

Merkezi ve yerel yönetimlerin öncelikli çözüm noktası konusunda birleştikleri; yapılaşma, yönetilebilir şehirler, afet gerçekleri ve bu konulardaki çözüm yöntemleri, firmamızın faaliyet konuları arasında yer alarak BELMAP’ in kuruluş amaçlarından biri olmuştur. 

Ülkemizde Şehirleşme, İmar ve Kentsel Dönüşüm konularında yasal kanun ve mevzuatları yakından takip ederek, İstanbul' dan Van'a, Kayseri' den Ankara' ya, Kahramanmaraş' tan Balıkesir' e kadar her ölçekte birçok proje deneyimi olan güçlü kadromuz ile ideal çözümler üretmek, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunmak BELMAP’ in temel amacını oluşturmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz makro ve mikro ölçekteki farklı Kentsel Dönüşüm projelerinde kazandığımız deneyimin, bizi ve paydaşlarımızı kısa sürede sonuca götürdüğünü görmekteyiz.

BELMAP olarak, yürüttüğümüz tüm proje süreçlerinde, kendi teknolojik ürün ve yöntemlerimizi kullanmak bizi rakiplerimizin önüne geçirmekte ve başarımızı artırmaktadır.

Projelerimizde kullandığımız tüm uygulama ve yöntemler ulusal ve uluslararası standartları destekler nitelikte olup, ölçeklendirilebilir ve sonuç odaklı bir yapıya sahiptir.

On yedi yıllık kurumsal deneyim ve birikimimizle, ülkemize katkı sağlamaktan gurur duymaktayız.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yazılım teknolojileri alanında hizmet sunan ve AR-GE faaliyetleri yürüten firmamızda;

Birinci öncelikli politikamız, müşteri isteklerini yerine getirerek müşteri memnuniyetini sağlamak,

Tüm çalışanlarımızın eğitilip, bilinçlendirilmesi ile müşteri memnuniyetinde katılımcı olmalarını sağlamak,

Yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirme taahhüt edilerek etkin, doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde uygun maliyet ile hatasız hizmetin sağlanmasını gerçekleştirmek,

İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planları hazırlamak, uygulamak ve test hizmeti faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmek,

Kalitenin sürekli geliştirilmesi için sistemli yaklaşım ve verilerle destekli yönetim sağlamak,

Tedarikçilerimize destek olup gelişim süreçlerini ve kalite seviyelerini arttırmak,

Zamanında ve güvenilir hizmet ile müşterilerimize hizmet kalitemizi yansıtmak,

Çevreye saygılı ve uyumlu çalışmak,

Yasal şartlara ve diğer şartlara uygun çalışmak,

Kalite risklerinin değerlendirilip, yönetilmesini sağlamak,

Kalite yönetim faaliyetlerinde gerekli kaynakları sağlamak,

Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmak temel prensiplerimizi oluşturmaktadır.

 

Firmamız; 

Yasal şartlara ve diğer şartlara uygun çalışmak,

Kalite risklerinin değerlendirilip, yönetilmesini sağlamak,

Kalite yönetim faaliyetlerinde gerekli kaynakları sağlamak,

Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmak politikalarının tüm çalışanlar tarafından yerine getirilmesini ve sürekliliğini taahhüt eder.

 

Tüm bilgi kaynakları, basılı, dijital, ofis ve cihazlar firmamız açısından büyük önem taşıyan varlıklardır. Bilgi varlığını ve kaynaklarını kullanan veya bilgi sağlayan herhangi bir kişi, bilgi varlıklarını eksiksiz korumakla yükümlüdür.

Gerektiğinde ortak bilgi varlıklarını kullanan yetkili tüm çalışanların, gereken duyarlılığı göstermesi, kurum çalışanlarını ve firmamızın kurumsal değerlerini gözeterek hareket etmesi beklenir.

Tüm verilerin gizliliğine önem verilir, her türlü veriler en yüksek güvenlik standartlarına uygun sistemlerde korunur. Veri sahibinin istemediği sürece, yetki vermediği veya yasal süreçlerdeki gerekliliği oluşmadıkça veriler paylaşılmaz.

Önemle saklanan bilgi varlıklarının özenle korunması, gizliliğin sağlanması, ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olması gereken veriler ve müşterilerin güvenli ve kesintisiz bir hizmet alabilmeleri için sunucuların güvenliğinin sağlanması öncelikli olarak ele alınır. Olası risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması firmamız tarafından sağlanır ve gerekli kontroller sürdürülür.

Tüm süreçlerimiz bilgi güvenliği yönetim sisteminin planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme adımları ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ve bu standardı destekleyen standartlara uygun olarak yürütülür.

 

KURUCU

İbrahim VAROL